חברת העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ הוקמה בשנת 1923, במטרה לרכז את אחזקות ההסתדרות ונכסיה תחת קורת גג ארגונית אחת.

לאורך השנים, אופייה ויעדיה של חברת העובדים נוסחו מחדש מספר פעמים, תוך התאמתם למציאות הכלכלית, המדינית והחברתית המשתנה.

כיום חברת העובדים הינה הזרוע הכלכלית של ההסתדרות ועיסוקה המרכזי הינו ניהול, אחזקה והשבחה של הנכסים שבבעלותה ובבעלות ההסתדרות ומרחביה ברחבי הארץ וכן ניהול אחזקותיה של חברת העובדים בתאגידים שונים. חברת העובדים הינה בעלת השליטה בתאגידים שונים, כגון: רשת הדיור המוגן "משען", הוצאת הספרים "עם עובד", חברת מרכזי התרבות והספורט (המת"ס), רשת עמל מוסד לחינוך מקצועי ולהכשרה בע"מ ועוד.

כמו כן, מבצעת חברת העובדים בנכסים המשמשים את ההסתדרות ומוסדותיה פרויקטים שונים של בינוי, הנגשה והתייעלות אנרגטית. בנוסף, מעניקה חברת העובדים שירותי ניהול עבור תאגידים בשליטת ההסתדרות.

דו"חותיה הכספיים של האגודה ומסמך תיאור פעילותה, זמינים לעיון חברי האגודה, במשרדי האגודה, בתיאום מראש.

בראש מנהלת חברת העובדים מכהן יו"ר הסתדרות העובדים הכללית החדשה, מר ארנון בר דוד.

כמנכ"ל חברת העובדים מכהן עו"ד יעקב טריפטו.

כתובת: בית ההסתדרות, רח' ארלוזורוב 93, תל אביב 6209801 (קומה 6)

צור קשר: טל': 03-6281111; פקס': 03-6281112;  דוא"ל: office@holtd.co.il

לאתר ההסתדרות: https://www.histadrut.org.il

לקבלת פרטים ומידע נוסף